Menu

Æresmedlemmer

Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Hadsund Boldklub og dennes medlemmer.

Det kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for foreningen:

- Udvist en længerevarende interesse for foreningens liv
- Have været eller er en markant personlighed i Hadsund Boldklub.
- På værdig vis have repræsenteret foreningen
- Have virket på lederplan (eller været medlem) i en usædvanlig lang periode
- Ved sin indsats have sat sig spor i foreningens historie
- Har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben

Der kan udover disse kriterier udnævnes personer som gennem vor forening har ydet klubben en særlig velvillighed eller begunstigelse. 
Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra alle afdelinger eller klubbens medlemmer. Hovedbestyrelsen behandler en gang årligt alle indstillinger i november/december, således at hæderen/udnævnelsen kan foretages på førstkommende generalforsamling/medlemsmøder. En person der er blevet udnævnt til æresmedlem af foreningen tilbydes og inviteres til foreningens årlige generalforsamling.
 
Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret på generalforsamlinger og deltager vederlagsfrit i foreningens arrangementer og mærkedage. Som æresmedlem opnår man et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen, en fysisk gave (medalje/pokal/trofæ/vase) og en buket blomster ved udnævnelse.

Hvis et æresmedlem som udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Hadsund Boldklub vil dette blive behandlet i Hovedbestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre om personen vil blive frataget sit prædikat som æresmedlem. 

Hovedbestyrelsen
Hadsund Boldklub - november 2012

Æresmedlemmer af Hadsund Boldklub

 

    2020  Peter Kristiansen

En enig hovedbestyrelse har valgt at tildele Peter Kristiansen denne titel, i taknemmelighed over det Peter har gjort, og stadig gør for klubben.

Peter flyttede som ung til Hadsund. Meget mere end 18 år har han ikke været, men jobbet hos Falck trak ham til, og snart satte han sine ben i Hadsund Boldklub for første gang.

I starten af den periode, hvor Peter fik sin gang i klubben, havde HB en lovende årgang.

Årgang 72-73 med over 30 spillere blev et vigtigt omdrejningspunkt i disse år, og der var et trænerteam, der manglede hjælp. Det lykkedes at overtale Peter til at indgå i trænerstaben.

"Falck Peter" som han hurtigt blev døbt, var en kærkommen og meget engageret forstærkning, der kunne tilføre trænerteamet nye tanker og ideer. Peter fik dermed en forrygende start i HB og engagementet med årgang 72-73 toppede i efteråret 1984 med et Jysk mesterskab i lilleputmesterrækken. Desværre tillod Peters job, med skiftende arbejdstider ikke, at han påtog sig et "fuldtidsjob" som medhjælpende træner.

Om det er Peters interesse for årgang 72, der har ført ham så langt inden for fodboldens verden, er uklart, men en kendsgerning er det, at Peter utallige gange har kørt og stadig kører de 742 km til Gelsenkirchen for at se Schalke 04, årgang 72-73's Ebbe Sands hjemmebane. Turen tages som sagt stadig med jævne mellemrum for at opleve godt fodboldspil og en fantastisk atmosfære. Ånden og kulturen i Schalke fik tag i Peter og er blevet en konkurrent til HB, men han vender altid tilbage til Hadsund og deler gerne ud af sine oplevelser på hjemmebane.

Igennem årene er det blevet til store indsatser i Hadsund Boldklubs ledelse, hvor Peter i en periode også har været hovedformand, en titel han dog ikke selv ynder at smykke sig med, men et faktum er det, at han på bedste vis, og med styrke, formåede at tegne Hadsund og klubbens afdelinger.

Når man taler om fodboldledelse, så er Peter dybt engageret og han er i sandhed en brændende ildsjæl.

Traditioner i klubben har en særlig plads for Peter. Således har han igennem mange år deltaget i arrangementer både her og i Norge når vores venskabsklub Storm inviterede, eller kom på besøg hos os. I rigtig mange år har Peter været HB's hovedtaler ved den traditionelle velkomstfest.

Engagementet i at sikre vores klub, og det særlige fokus på vores seniortrup i en periode hvor det var rigtig svært, bidrog også til en genrejsning af seniorafdelingen og klubbens 1. hold. Her viste Peter sig som den man kunne kontakte og som den der tog ansvar for at tingene blev sagt og nogen "gjorde noget".

Efter de mange år i klubbens trænerstab, klubbens ledelse og nu som DBU ambassadør og formand for udvalget A4, et udvalg der arbejder med tiltrækning og fastholdelse af frivillige ledere i DBU Jylland, nærer han stadig et ægte ønske om udvikling af HB, herunder medlemmerne og lederne, med vidensdeling og fokus på frivilligheden. Her har hans tilknytning til ambassadørkorpset i DBU blandt andet også den betydning, at han tit er ude i lokale klubber, til overrækkelser af nåle og hæderstegn.

Peter modtog i 2002 DBU Jyllands sølvnål og senere i 2009 modtog han DBU's sølvnål.

Det er en ære for Hadsund boldklub at have en repræsentant med et så stærkt HB-hjerte i Peter, og vi takker ham for hans mangeårige indsats for klublivet og for fodbolden med dette æresmedlemskab. Peter er en altid skarp og værdig repræsentant for fodbolden, og for Hadsund Boldklub.

Klubben ønsker dig tillykke med æresmedlemskabet.

 

     2017 Poul Erik Hansen          

At blive æresmedlem i Hadsund Boldklub kræver noget særligt. Mange yder en indsats for et hold eller for en sag, men få vil i længere perioder og med en ekstraordinær dedikation hellige sig livet i HB som noget særligt. Det bliver en livsstil når man igennem mange år er forenet med klubben. Disse mennesker, der sætter klubben højere end sig selv og også prioriterer klubben højt i forhold til, eller sammen med familien, kalder til respekt og anerkendelse.

Poul Erik Hansen har siden ungdomsårene været spiller i Hadsund Boldklub. Han har kæmpet utallige kampe og har som spiller arbejdet sig op igennem rækkerne. Som midtbane var han en arbejdshest, flittig, garant for en 100% indsats, initiativrig på banen, stålsat men samtidig en "ordentlig" og fair personlighed. Dette gjaldt såvel på, som udenfor banen.

I klubregi arbejdede han i kulissen altid ihærdigt med tingene. Han ydede en særlig indsats med elinstallationerne i klubhuset i 80'erne. En særlig indsats blev lagt omkring opstart og drift af ALTO-Cuppen, hvor Poul Erik var en helt central person, og hvor han ydede et kæmpe arbejde.

Forudsætningen for det Poul Erik igennem mange år har ydet for HB er Lisbeth, hvorfor en stor tak også skal lyde til hende.

Poul Erik hædres på baggrund af blandt andet ovenstående, og generelt for en mangeårig indsats for klubben, som værdig ambassadør via sin personlighed, med sin stille, men respekterede form, sin noble og korrekte fremtræden, og for som en stor idrætsmand, at have ageret forbillede i forhold til klublivet.

På den baggrund takker HB dig med tildeling af æresmedlemskab af Hadsund Boldklub.

 

     2001 Bent Andersen

 

 

   1994 Eigil Kristensen

Eigil eller ligeså kendt som "Mr. HB" er også kendt for sin ukuelige vilje, og evne til at få det bedste frem i sig selv og andre mennesker. Han har fungeret, som frivillig træner og leder i idrætsverdenen i over 60 år. Han startede i 1953 som medlem af Hadsund Boldklub og i over 50 år har han været tilknyttet Hadsund Boldklub. 

Han har i Hadsund Boldklub fungeret som kampfordeler, medlem i Håndbold-, Old Boys- og Seniorbestyrelser og udvalg. Han har også været Ungdomsformand og Dame-, Ungdoms- og Seniortræner for rigtig mange hold i klubben. Han har været ansvarlig for Fjordturneringsholdet, Femkantsstævnerne og mange andre stævner med Hadsund Boldklub som arrangør. Han har desuden været iværksætter på utallige projekter og har arbejdet under hele 15 forskellige formænd i Hadsund Boldklub. 

Han har modtaget Jysk Fodbolddommer Unions 500 kamps nål (1978) og deres æreskrus (1982), og er modtager af DBU´s sølvnål (1991), JBU´s sølvnål (1976), DIF´s sølvnål, JBU´s rejselegat (2002), Sparkassens Idrætslederpris (1984), Poul G. Mortensens Mindelegat (1981) og Nansen Prisen (1991) for påskønnelsesværdig indsats til gavn for lokalsamfundet. Han har desuden vundet utallige titler og jyske mesterskaber sammen med sine hold. 

En unik præstation af en unik personlighed

 

 

 XXXX Svend Aage Pedersen

 

Luk