Menu

HBV Historie

 

Ved Hadsund Boldklub´s afslutningsfest i 1963 på restaurant Jydegården, besluttede 4 unge par at de skulle afslutte aftenens fest med en omgang æggekage. 

Dette skulle foregå hos Stinne og Poul Mortensen, hvor de øvrige gæster var Grethe og Aage Thulstrup, Grethe og Villy Jensen, samt Hanne og Kurt Christensen. 
Under æggekagen foreslog Aage Thulstrup, at man skulle arbejde på at få oprettet en støtteforening, som økonomisk hjælp til Hadsund Boldklub.

I slutningen af 1963 blev der nedsat et udbalg til oprettelsen af Hadsund Boldklub´s Venner. Dette udvalg bestod af: Revisor Aage Thulstrup, Brobetjent Harry Jensen og Revisor Hugo Pedersen. De oprettede foreningens vedtægter med forslag om et årlig kontingent på 10 kr.

På den stiftende generalforsamling i 1964 blev vedtægter og kontingent vedtaget og der blev nedsat en bestyrelse af:

Formand, Revisor, Aage Thulstrup
Sekretær, Arkitekt, Dan Sørensen
Kasserer, Revisor, Hugo Pedersen
Bestyrelse, Varmemester, Jørgen Nielsen
Bestyrelse, Brobetjent, Harry Jensen

Som afslutning på generalforsamlingen blev der, som ved initiativtagernes aften hos Stinne og Poul, serveret æggepandekage med tilbehør.

Denne tradition er holdt ved lige, idet der til HBV´s generalforsamlinger også i dag bliver serveret æggepandekage.

Følgende personer har i tidens løb bestridt formandsposten i HBV: Aage Thulstrup, Anders Tinggaard, Ove Pedersen, John Ganshorn, Mogens Eskildsen, Frank Lindemand og Jan Bøgh.

Det blev således starten til et stort spektrum af aktiviteter de kommende 45 år, alle med det klare mål at yde støtte til Hadsund Boldklub. Det var aktiviteter, som Flæske- og Andespil, Brofester, Målaktier, Juleballer, Messeaktiviteter og Sussi og Leo Koncert, der førte til støtte til Norgesture, flotte gaver til afslutningsfester, renovering af Klubhuset, opførelse af speakerboks, uddannelser af trænere, træningslejre og meget mere.

Der har været såvel op- som nedture i arbejdet i og omkring støtteforeningen. En af de mest sejlivede aktiviteter indledtes i 1993, da bestyrelsen begyndte med bankospil på Hotel Hadsund. Hver mandag mødte troligt godt 150 mennesker frem til spillet om gevinsterne og stabiliteten i bestyrelsen i de efterfølgende 15 år bevirkede, at spillerne kunne forsætte, trods dalende økonomisk gevinst. Ene og alene fordi man hyggede sig sammen og i fællesskab med gæsterne.

Medlemstallet er nedadgående, så nu er det at håbe, at den gode ide de 4 ægtepar fik dengang for 46 år siden ikke dør helt ud. Der er stadig behov for et aktiv HBV.

HB's Venner

Luk